Srdečne pozývame všetkých veriacich našej diecézy na Celodiecéznu odpustovú slávnosť na pútnickom mieste v Obišovciach. Uskutoční sa v dňoch 1. a 2. októbra 2016. Vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10:30, ktorú bude celebrovať pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč.

Prosíme kňazov o výpomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia.

Program nájdete na hlavnej stránke.