Vítame vás na oficiálnej stránke Rímskokatolíckej farnosti Obišovce.