Reštaurovanie krížovej cesty

V našom kostole v Obišovciach prebieha rekonštrukcia krížovej cesty. Aktuálne je v reštaurátorskej dielni 6 zastavení.

V ďalšej fáze bude potrebné zreštaurovať ešte druhú polovicu zastavení. Prosíme Vás o finančnú podporu tejto obnovy krížovej cesty.

Príspevok môžete …Read More