Prosíme všetkých, ktorí by mohli prísť pomôcť na brigádu pred odpustovou slávnosťou.

Stretli by sme sa v piatok 29. septembra o 16:00 hod.

Je potrebné pripraviť areál na odpustovú slávnosť, rozložiť lavičky…

Každá pomocná ruka je vítaná.

Týmto Vás srdečne pozývame a už teraz ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc.

Spolu to dáme rýchlejšie 🙂