AKTUALIZOVANÉ – Synoda 2021-2023

Pozvanie slovenských biskupov
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v …Read More

<h2 class="entry-title"><a href="https://www.farnostobisovce.sk/zaznam-z-odpustovej-slavnosti-ruzencovej-panny-marie-v-obisovciach/" rel="bookmark">Záznam z odpustovej slávnosti RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE v Obišovciach</a></h2>

Záznam z odpustovej slávnosti RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE v Obišovciach.
hlavný celebrant: J. Em. Dominik kardinál Duka, OP – pražský arcibiskup
koncelebranti: Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup metropolita, Mons. Marek Forgáč – košický pomocný biskup
hrá a …Read More