Diecézne večeradlá v Košickej arcidiecéze

Diecézne sanktuárium v Obišovciach so začiatkom o 9.00 hod.
každú prvú sobotu v mesiaci od mája do októbra.
Podrobnejší rozpis bude zverejnený neskôr.