Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie

044 81 Obišovce 159

správca farnosti: Mgr. Michal Harakaľ  (farár)

telefón: 0910 827 838

e-mail: ruzencova@farnostobisovce.sk

Obišovce – Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 51 6726 6866/0900
IBAN: SK14 0900 0000 0051 6726 6866

Kysak – Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 51 6726 7658/0900
IBAN: SK67 0900 0000 0051 6726 7658

IČO: 31998364

DIČ: 2021246018


Úradné hodiny:   

Utorok   15:00 – 16:00

Piatok   15:00 – 16:00, 19:00 – 20:00

V súrnych prípadoch volajte na telefón duchovného otca  0910 827 838.


Kde nás nájdete ?