Drahí rodičia,

výchova detí je náročné poslanie. Neraz sa nám zíde pomoc, dobrá rada, či skúsenosť iných.
V našej farnosti Vám preto chceme ponúknuť Kurz rodičovstva pre rodičov detí nad 10 rokov.

Kurz bude prebiehať počas 5 stretnutí, každú druhú-tretiu nedeľu v čase od 16.00-18.30 hod.

Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 7.4.2024 v Kultúrnom dome v Obišovciach.

Z organizačných dôvodov Vás prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili u pani Gabriely Lukčovej osobne alebo na telefónnom čísle 0948733588.