Srdečne pozývame všetkých veriacich našej diecézy na Celodiecéznu odpustovú slávnosť na pútnickom mieste v Obišovciach. Uskutočňuje sa vždy v 1. októbrovu nedeľu.

Prosíme kňazov o výpomoc pri vysluhovaní sviatosti zmierenia.

Program nájdete na hlavnej stránke. Zverejňuje sa v predstihu konania odpustovej slávnosti.