Obnova kríža na farských lúkach

Pôvodný stav a stav kríža v novembri 2023

(tento stav bol zistený 22. 11. 2023)

Vrchná časť kríža z betónu sa odlomila a spadla na zem spolu s tabuľkou INRI a s telom Krista. Tieto polámané časti kríža neboli vyhodené, ale boli podrvené a sú uložené okolo kríža.

Proces obnovy 2024

Dňa 18. 3. 2024 sa začala obnova kríža. Z betónu bol odliaty nový kríž a začal sa rekonštruovať železný kovaný plot. Rekonštrukcia plota pozostávala z odstránenia niekoľkých vrstiev farieb, bol tam čierny, biely a zelený náter. Plot bol následne opatrený základným sivým náterom a dvakrát vrchným náterom čiernej farby. Takisto sa začala oprava tabuľky s nápisom INRI. Základ tabuľky tvorí tenký medený plech. Boli z neho odstránené rôzne nečistoty a zvyšná farba.  Následne bola tabuľka INRI opatrená ochranným náterom zlatej farby a napísaný nápis. Korpus Krista bol časom viackrát premaľovaný. Pri obnove bolo zistené, že pôvodný náter bol zlatý, na tom bola žltá farba, ktorá bola neskôr prekrytá sivou a nakoniec striebornou farbou.

12.4. 2024 bol kríž natretý ochrannou farbou na betón. Dňa 13.4. 2024 bola osadená na kríž tabuľka s nápisom INRI a telo Krista.

Podstavec kríža pozostáva z viacerých vzájomne zlepených častí, z ktorých dve vrchné boli upravené tak, aby tam mohol byť osadený kríž. 9.4.2024 bol nový kríž vsadený do pôvodného podstavca tak, aby bol zachovaný pôvodný vzhľad.

Pôvodne bol na kríži nápis, ktorý bol vyrytý do mokrej omietky. Ten znel: NA CHVÁLU BOŽIU, vystavené 1938.  Bola vyrobená kamenná tabuľa tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel textu s doplnením roka obnovy kríža. Dobrí ľudia nám túto tabuľu po jej narezaní na požadovaný rozmer, vyleštení a vypieskovaní nápisu, darovali.

Púť ku krížu a požehnanie

V nedeľu 26.mája 2024 sa konalo požehnanie obnoveného kríža, ktorý sa nachádza na farských lúkach medzi obcami Kysak a Veľká Lodina. O 15. hodine sme vyrazili na púť  z Kysaku ku krížu. Cestou sme sa modlili krížovú cestu. Po hodinovom putovaní (2,5 km) sme dorazili ku krížu, kde ho o. Michal požehnal. Veriaci si potom oddýchli pri malom agapé a strávili pekný čas.
Hosťom bol aj vdp.Jozef Mihok.

Kríž sa nachádza pri ceste do Veľkej Lodiny, na ľavej strane cesty.

Poslúž tomuto miestu: zastav sa, pomodlí sa, zapáľ sviečky (sú tam) a polej kvety 😊

Vlastník: Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie, Obišovce

 

Odkaz na celý fotoalbum (za fotky ďakujeme Agátke Frankovej a Peťovi Žulkovskému)

Lokalita na Google StreetView