Ráchelina vinica – Uzdravenia po skúsenosti potratu

Už dvanásty rok pôsobí na Slovensku projekt uzdravenia po skúsenosti umelého (aj spontánneho) potratu. Nazýva sa Ráchelina vinica a nedávno bol  podrobnejšie opísaný v Katolíckych novinách.  Doteraz ním prešli stovky účastníkov, no stále zostávajú celé zástupy neviditeľne trpiacich žien a mužov, ktorým nikto neponúkol alebo nenabrali odvahu nastúpiť na cestu uzdravenia a sú všade okolo nás (od roku 1958 bolo na Slovensku vykonaných viac ako 1,5 milióna umelých potratov!)

Treba zdôrazniť, že sv. zmierenia môže byť a je súčasťou uzdravenia, no samotné uzdravenie je komplexnejší proces a sv. spoveď ho zvyčajne nedokáže zabezpečiť.

 

Ráchelina vinica je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov. 

Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte. 

Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej. 

Ráchelinu vinicu odporúčame absolvovať aj kňazom. Spoznáte seba,  prejavy a zákernosť popotratového syndrómu aj dynamiku procesu uzdravenia.  Táto skúsenosť Vás veľmi obohatí v pastoračnej službe.

s úctou,

o.Dušan Škurla & tím Ráchelinej vinice

Liturgický program