Prosím vyberte si sv.omšu, na ktorú sa chcete prihlásiť.

Upozorňujeme, že kapacita kostola je obmedzená. Ak je Vami vybraný termín je už obsadený, zvoľte si prosím iný.


6. február – Nedeľa

Kysak 8:00

Obišovce 10:00

Obišovce 15:00


13. február – Nedeľa

Kysak 8:00

Obišovce 10:00

Obišovce 15:00