V našom kostole v Obišovciach prebieha rekonštrukcia krížovej cesty. Aktuálne je v reštaurátorskej dielni 6 zastavení.

V ďalšej fáze bude potrebné zreštaurovať ešte druhú polovicu zastavení. Prosíme Vás o finančnú podporu tejto obnovy krížovej cesty.

Príspevok môžete zaslať aj na účet farnosti, na číslo účtu SK14 0900 0000 0051 6726 6866.

Pán Boh zaplať!