Pokyny

Diecézna svätyňa v Obišovciach je pre súkromnú modlitbu otvorená väčšinu roka denne od 9:00 do 19:00. Tento rezervačný formulár slúži na rezervovanie kostola pre skupiny pútnikov s kňazom alebo bez kňaza, ktorí chcú putovať do tejto svätyne a poprípade chcú mať aj vlastný program (sv.omšu, adoráciu, …) mimo programu, ktorý je zverejnený v oznamoch farnosti.

Farnosť kňaza nezabezpečuje!

V prípade, že chcete spolu s Vašim kňazom sláviť Eucharistiu, alebo adorovať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, v ďalšom kroku prosíme zvoľte možnosť „Rezervácia termínu so sv. omšou„. V iných prípadoch vyberte možnosť „Rezervácia termínu bez sv. omše„.

Prosíme o dôsledne vyplnenie rezervácie, s uvedením všetkých potrebných údajov.

Farnosť si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo na presunutie času alebo termínu rezervácie, prípadne jej úplné zrušenie.

K bezodkladnému zrušeniu rezervácie dôjde aj v prípade, že sa na rezervovaný termín nedostaví nikto ani 15 minút po začatí termínu. (Platí pre rezervácie so sv. omšou)

Prosíme, berte na vedomie, že z organizačných dôvodov, je rezerváciu možné vykonať najskôr 14 dní vopred a najneskôr 48 hod. pred termínom konania.

S ohľadom na rastúce ceny energií a služieb, si Vás v prípade potvrdenej a uskutočnenej rezervácie dovoľujeme požiadať o milodar v minimálnej výške 30€, ktorý môžete odovzdať v sakristii kostola po skončení Vašej púte, alebo úhradou priamo na účet farnosti: SK14 0900 0000 0051 6726 6866.

Pre jednoduchšiu platbu cez internetbanking môžete naskenovať tento QR kód:

QR_kod_obis

Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

Vytvoriť rezerváciu

!!! DÔRAZNE VÁS ŽIADAME O DODRŽIAVANIE ČISTOTY A PORIADKU VO SVÄTYNI !!!