Spevácky zbor sv. Kataríny Alexandrijskej

Spevácky zbor sv. Kataríny Alexandrijskej z Kysaku neformálne existoval ešte pred rokom 1989, keď sa skupina žien stretávala pri nácvikoch piesní pred odpustovou slávnosťou, či pred sláveniami Vianoc a Veľkej noci. Pravidelnú činnosť začal zbor v roku 1995, keď jeho základom bola výlučne ženská zložka. V miešanej podobe zbor vystupoval iba v pašiových spevoch a počas veľkonočných obradov. Práve v tejto činnosti dosiahol zbor mimoriadny úspech, čo nakoniec v roku 2007 vyvrcholilo naspievaním CD s veľkonočnou tematikou pod názvom Surrexit Christus a o rok nato aj s vianočnou tematikou pod názvom Vianočná hviezda. V súčasnosti Zbor sv. Kataríny Alexandrijskej účinkuje ako miešaný zbor a v tejto podobe vystupuje nielen na cirkevných slávnostiach, ale aj so samostatným veľkonočným i vianočným programom a na akadémiách najmä s mariánskou tematikou. Zakladateľkou zboru a jeho dirigentkou je PhDr. Tatiana Porubčanová.

A na záver „vyznanie“ zboru:

Snažme sa teda nájsť v duši Božiu melódiu, nalaďme hlas svojej duše. Učme sa, ako budovať spoločenstvo cez hudbu. Modlime sa za nový a svieži pohľad na Boha, na druhého človeka, na seba, na svet. Nech odteraz je všetko „novou piesňou pre Pána“, a to v súlade s Pavlovou výpoveďou, veď v liste Efezanom apoštol národov povzbudzuje: „…buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte Ho…“ (Ef. 5,18-20).