Pozvanie slovenských biskupov

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.

Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová „spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista.

Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého!

Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk. Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy. Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František.

S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme!

Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.

 

Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke synody: www.synoda.sk/sk

Dokumenty na stiahnutie + zamyslenia na stretnutia:

SYNODA 8 – Autorita a spoluúčasť

SYNODA 7 – Ekumenizmus

SYNODA 6 – Dialóg v Cirkvi a spoločnosti

SYNODA 5 – Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu

SYNODA 4 – Slávenie

Každé liturgické slávenie je oslavou Boha v zhromaždení Božieho ľudu – väčšinou je to svätá omša, asi preto, že je to cirkevný príkaz. Ale v našej farnosti sú aj adorácie, pobožnosti, na ktorých už až tak veľa ľudí nie je.

Viditeľnou službou pri liturgickom slávení, ale aj pred ním  je kostolníčka, ktorá pripravuje všetko na svätú omšu; potom sú to miništranti – pomocníci kňaza; od niektorých by sa asi viac požadovalo viac slúžiť, aktívnejšie byť na sv. omši, veď „minister – služobník“ a menej rozprávať medzi sebou.

Ďalšou viditeľnou službou je farská ekon. rada, pastoračná rada, kantorka, zbor sv. Kataríny Alexandrijskej.

Naším cieľom bude presvedčiť mladých členov, rodiny farského spoločenstva, aby prijatie sviatosti krstu svojich detí prijímali pri sv. omši – slávnostný vstup dieťaťa do spoločenstva farnosti.

Aktívne zapájať do liturgie laikov – lektorov čítanie, prosby – členov rodín, za ktorých je slúžená sv. omša – výročia /svadba, krst, požehnanie rodín, za zdravie; prinášanie obetných darov.

 

SYNODA 3 – Vyjadrenie názoru

SYNODA 2 – Počúvať

SYNODA 1 – Spoločníci na ceste

Návod na stretnutie

Modlitba za Synodu