https://www.tvlux.sk/archiv/play/_29025

 

 

 

 

 

Záznam svätej omše z odpustovej slávnosti Ružencovej Panny Márie z Diecézneho sanktuária v Obišovciach (TV LUX)