Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach

VÁS POZÝVA

ns Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku,

manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov

KEDY? 31.5. – 2.6.2024

KDE? Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej, Obišovce

TÉMA: Prežívanie emócií v kresťanskom živote

EXERCITÁTOR: o. Ján Kulan moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach a psychológ

CENA: 68 €

 

 

Info: Slávka Kolesárová – koordinátorka a koordinačný tím  Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom 0905 288 845